FORD “Turėtume laimėti ir tokį” kampanija
by SANDRA BRAZYTĖ