TELIA salonų rebranding
by UGNĖ DAMBRAUSKAITĖ IR SANDRA KAVALIAUSKIENĖ